Vysokofrekvenčné brúsenie so značkou FEIN

Čo je to vysoká frekvencia?

V elektrotechnike sa ako vysoká frekvencia označuje až frekvencia nad 10 kHz. U elektronáradia sa však tento pojem udomácnil pre všetky sieťové frekvencie, ktoré sú vyššie ako štandardná sieťová frekvencia (50/60 Hz). Pre vysokofrekvenčné elektrické náradie sa dnes používa väčšinou frekvencia 300 Hz.
Prečo sa však prúd zo zásuvky prevádza na vyššiu frekvenciu? Hlavným dôvodom je požiadavka vyššieho výkonu. Zvýšením frekvencie sa dosahujú vyššie otáčky. Priamoúmerne so zvýšenou frekvenciou rastie aj výkon motora: Pri 300 Hz stúpne výkon o šesťnásobok, pretože frekvencia je oproti 50 Hz zvýšená šesťnásobne. Frekvenčné meniče, ktoré sú na to potrebné a ktoré privádzajú prúd na väčšiu frekvenciu, sa pripájajú na verejnú svetelnú sieť alebo trojfázovú sieť.

Súčasne hovoria v prospech použitia vysokofrekvenčného elektrického náradia mnohé výhody v priemyselnej oblasti: 

  • Prostredníctvom zvýšeného výkonu, ideálnych otáčok, konštantného priebehu otáčok aj pod záťažou a s tým spojeným enormným úberovým výkonom sa preukázateľne zvyšuje produktivita.
  • Minimalizuje sa opotrebovanie nástroja.
  • Súčasne je vysokofrekvenčné náradie FEIN konštrukčne koncipované na maximálnu zaťažiteľnosť a minimálne nároky na údržbu. To má za následok dlhšiu životnosť, kratšie prestoje a znížené nároky na údržbu a opravu.
  • V priemyselnom trvalom použití, napríklad pri viaczmenovej prevádzke, je rozhodnutie pre vysokofrekvenčné náradie FEIN v neposlednom rade aj rozhodnutím pre väčšiu hospodárnosť.

Stacionárne vysokofrekvenčné zariadenia

Pri uvedenom priestorovom usporiadaní viacerých pracovísk saodporúča pevná inštalácia s väčším meničom frekvencie a pevne uloženými vedeniami. Frekvenčné meniče KSR FEIN sú asynchrónno- synchrónne meniče frekvencie. Výstupné napätie sa aj pri záťaži len minimálne (o ± 1 %) odlišuje od nastaveného voľnobežného napätia. Meniče frekvencie sú skratuvzdorné. Paralelné zapojenie viacerých meničov vyhotovenia KSR približne rovnakých typov a veľkostí je bežné.
Dynamické meniče frekvencie FEIN sú vo vyhotovení s druhom krytia IP 54. Sú prakticky bezúdržbové. Pre intervaly údržby guľôčkových ložísk platí smerová hodnota 20 000 prevádzkových hodín. Pri inštalácii meničov frekvencie je treba dbať na voľný prívod a odvádzanie vzduchu (najviac + 40° C). Firma FEIN odporúča pre prevádzku podľa možnosti bez vibrácií montáž na kovových tlmičoch vibrácií.

Schéoma zapojenia vysokofrekvenčných strojov Fein

Katalóg